S24 wpis do KRS

Osoby, które chcą prowadzić firmę w postaci spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS muszą złożyć wniosek o wpis. Formalności obecnie można załatwić wyłącznie drogą elektroniczną. Najczęściej wybieranym sposobem rejestracji spółki jest dopełnienie formalności za pośrednictwem systemu S24.

S24 wpis do KRS można uzyskać składając wnioski przez Internet oraz podpisując je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek o wpis do KRS powinien zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • wysokość kapitału zakładowego określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki
  • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Należy również załączyć niezbędne załączniki, np.:

  • oświadczenie o wniesieniu wkładów
  • listę wspólników
  • dokument o powołaniu członków organów

Oferujemy pomoc w rejestracji spółki w KRS, przeprowadzenie procedury w imieniu klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.