Spółka matka

Pojęcie spółki córki oraz matki są pojęciami używanymi potocznie na opisanie zależności, jaka występuje pomiędzy przedsiębiorstwami. Spółka macierzysta stanowi część dominującą, a jednostka zwana potocznie “córką” jest zależna. Podmiot, pod którym może funkcjonować inna firma musi spełniać określone warunki to znaczy pozostawać właścicielem większości jej udziałów, mieć całkowite prawo do kierowania w niej polityką, być uprawnionym do powoływania i odwoływania organów nią zarządzających lub być udziałowcem spółki, w której wszyscy członkowie w roku obrotowym pozostają w większości składu spółki zależnej. Podsumowując, spółka córka oraz spółka matka mogą trwać w takiej konstrukcji, jeżeli jednostka dominująca posiada pełną możliwość wpływania na jej sposób działania. Warto założyć takie połączenie jeżeli przedsiębiorca posiada doświadczenie, chce uzyskać szansę na wyodrębnienie danego aspektu firmy, planuje zrealizować nowy projekt rozwojowy lub chce w efekcie pozyskać nowych Klientów. Jeżeli więc szukasz idealnego przedsiębiorstwa, które możesz prowadzić – zapraszamy do kontaktu, a przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do potrzeb oraz wymagań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *