Spółka z o.o. kapitał

Kapitał zakładowy to suma wkładów, jaką wnieśli wspólnicy w ramach zakładanego przedsiębiorstwa w formie pieniężnej lub w aportu. Minimalna wartość jaką spółka z o.o. kapitał zakładowy musi pokryć wynosi pięć tysięcy złotych.

W spółkach kapitałowych obligatoryjne jest wniesienie kapitału podczas zgłaszania nowo założonego podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną kapitału jest fakt, że jedynie jego minimalna wartość jest stała oraz ma on charakter gwarancyjny, czyli zabezpieczający wierzycieli przed jej niewypłacalnością.

Według prawa po wniesieniu środków wkład wykorzystany może być w dowolny, zgodny z prawem sposób. W takiej sytuacji środki pieniężne wspólników w firmie przeznaczyć można na przykład na nabycie środków trwałych.

Pozostałymi dwoma podmiotami gospodarczymi, które również posiadają charakter kapitałowy i wymagany kapitał zakładowy to spółka komandytowo-akcyjna oraz akcyjna.

Wkłady wspólników przekazane mogą zostać dodatkowo na tak zwane rezerwy, czyli przyjmują formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niektórymi sytuacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *