Spółki i ich podział

Spółki i ich podział opiera się na dwóch kodeksach, jakimi są Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych. Jedyną spółką opartą o przepisy prawa cywilnego jest spółka cywilna. To najprostsza forma wspólnego prowadzenia działalności.

Funkcjonowanie pozostałych spółek, oparte jest o Kodeks spółek handlowych. Można je podzielić na spółki kapitałowe i osobowe.

Do kapitałowych spółek zalicza się jedne z najbardziej znanych:

  • Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością majątkową wspólników, niskim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 5 000 złotych, możliwością prowadzenia jej przez jednego właściciela oraz prowadzenia większości rodzajów działalności.
  • Spółkę akcyjną – powstaje przez zgromadzenie kapitału przedsiębiorstwa, w wyniku emisji akcji. Musi on wynosić minimum 100 000 złotych. Formę tę wybierają w większości duże przedsiębiorstwa, które na realizację swojego działania, potrzebują dużo pieniędzy.


  • Osobowe spółki i ich podział:

  • Spółka jawna,
  • Spółka partnerska,
  • Spółka komandytowa,
  • Spółka komandytowo-akcyjna.