Spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy działający na podstawie prawa handlowego. Jest to spółka kapitałowa dysponująca osobowością prawną, która powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółki z o.o. charakteryzują się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Znaczy to tyle, że w przypadku zadłużenia spółki wszelkie należności regulowane będą z majątku spółki, a nie jej wspólników. Do założenia spółki z o.o. uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Cel prowadzenia spółki zazwyczaj jest zarobkowy, jednak może być dowolny pod warunkiem, iż nie jest on sprzeczny z przepisami prawa.

Najważniejszymi organami spółki jest zarząd i rada nadzorcza. W umowie spółki dodatkowo można przewidzieć możliwość powołania komisji rewizyjnej bądź rady nadzorczej. Jeżeli liczba wspólników jest większa niż 50 wówczas powołanie tych organów jest obligatoryjne.

Call Now Button