Sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na popularność tego podmiotu wpływa przede wszystkim niewielki kapitał zakładowy w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Ponadto spółka z o.o. zabezpiecza majątek wspólników. W przypadku, gdy spółka zacznie generować straty, wszelkie zadłużenia będą regulowane wyłącznie z jej majątku.

Kolejnym atutem spółki z o.o. jest fakt, iż założyć ją może niemal każdy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o., a prowadzona może być w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

W imieniu firmy, którą reprezentuję, sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. Prócz wyżej przedstawionych zalet, nasze spółki charakteryzuje prestiżowe ulokowanie siedziby. Wpływa to znacząco na wiarygodność danego podmiotu, co z kolei ma rzutuje na pozyskiwanie klientów oraz partnerów biznesowych.

Zachęcam do kontaktu z naszymi konsultantami i skorzystania z naszej oferty!