Tryb rejestracji spółki kapitałowej

Tryb rejestracji spółki kapitałowej składa się z kilku etapów. Pierwszym i najważniejszym jest spisanie umowy spółki. Jest to oświadczenie woli zakładających na podstawie, którego spółka może zacząć istnieć. W przypadku spółek kapitałowych, obowiązuje sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Dlatego na tym etapie należy udać się do notariusza.

Aby przedsiębiorstwo, takie mogło istnieć i funkcjonować na rynku, musi uzyskać osobowość prawną. Nabywa ją przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to następny po spisaniu umowy etap zakładania firmy. Dokonuje się go przez złożenie wniosku o wpis do sądu rejestrowego oraz przez uiszczenie opłat za wpis i ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ważne jest, by przed tym został zebrany kapitał początkowy przedsiębiorstwa. W przypadku spółki akcyjnej z wyemitowanych akcji, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – z emisji udziałów.

Tak prezentuje się tryb rejestracji spółki kapitałowej. By uniknąć samodzielnego procesu zakładania przedsiębiorstwa, można skorzystać z usług firm, zajmujących się zakładaniem lub sprzedażą spółek.

1 thought on “Tryb rejestracji spółki kapitałowej”

  1. Już któryś raz natrafiłem na tego bloga i zawsze znajdę tu coś ciekawego albo przydatnego

    Pozdrowienia dla admina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *