Uchwała wspólników spółki z o.o.

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcję organu stanowi Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Komisja Rewizyjna. Wspólnicy, posiadający kompetencję uchwałodawcze decydują o najważniejszych sprawach, jakie dotyczą przedsiębiorstwa.

Wchwała wspólników spółki z o.o. jest wyrazem woli i obowiązywać powinna każdego z członków. Dokument został sporządzony, zobowiązując tym samym Zarząd i umożliwiając mu podjęcie działań, które mają na celu zrealizowanie danego celu.

Jeżeli podjęta ma być czynność, która wymaga uprzedniego głosowania, to podczas zgromadzenia osoby fizyczne dokonują wyboru spośród możliwych opcji, a rozwiązanie wybierane jest na podstawie wyniku – uchwała podjęta powinna być bezwzględną większością głosów co najmniej 50%, chyba że sprawa dotyczyć może rozwiązania przedsiębiorstwa lub istotnej zmiany przedmiot działalności, wtedy decyzja zapada większością dwóch trzecich lub trzech czwartych głosów.

Należy również pamiętać, że to w jaki sposób głos będzie ważny zależy od liczby udziałów jakie posiada wspólnik. Podczas wnoszenia sum pieniężnych lub aportów do kapitału zakładowego zostanie adekwatnie przyznane każdemu przedsiębiorcy w formie praw i obowiązków w tym ważności głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek