Zakładanie firmy spółki komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której zasadniczym celem jest poprowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.
Podstawą działalności spółki komandytowej jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.
Wśród wspólników wyróżniamy komplementariuszy, którzy za jej zobowiązania odpowiadają w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem oraz komandytariuszy, których odpowiedzialność jest w sposób znaczący ograniczona.

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Na mocy Kodeksu spółek handlowych została jej przyznana podmiotowość prawna, dzięki czemu może ona w imieniu własnym nabywać prawa takie jak własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe.

Zakładanie firmy spółki komandytowej warto powierzyć specjalistom, którzy pozwolą zaoszczędzić Ci masę czasu, który należałoby poświęcić na jej samodzielną rejestrację, a także pozwolą Ci na wręcz natychmiastowe rozpoczęcie działań Twojego przedsiębiorstwa.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek komandytowych, zachęcamy do kontaktu w celu poznania naszej oferty i dostosowania jej do Twoich potrzeb.