Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Mimo, iż P.S.A. ma służyć do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, w każdym przypadku jej umowa musi określać:
1. Firmę i siedzibę spółki.
2. Przedmiot działalności spółki.
3. Liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowania, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji.
4. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje.
5. Jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usługi – także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usługi.
6. Organy ustanowione w spółce.
7. Liczbę członków zarządu i rady nadzorczej.
8. Czas trwania spółki.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym mogła przebiegać podobnie jak zakładanie spółek istniejących obecnie.

Spółkę tą będzie można zawrzeć w formie aktu notarialnego oraz online. Wszystko zależy od tego jak zostanie podpisana umowa spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *