Zakładanie sp z oo

Tradycyjne zakładanie sp z oo jest niestety procesem bardzo przewlekłym. Wiąże się z nim konieczność odwiedzenia kilku urzędów, wypełnienia licznych wniosków, formularzy oraz uiszczenia szeregu opłat. Cała ta biurokracja bardzo często sprawia, że potencjalni przedsiębiorcy odchodzą od swoich ambitnych planów.

Rezygnacja nigdy jednak nie jest najlepszym rozwiązaniem problemów. Mając na uwadze kłopoty tych jednostek, na rynku powstało wiele firm, oferujących zakładanie sp z oo

Firmy te zajmują się wszystkimi procedurami rejestracyjnymi, przekazując Ci spółkę gotową do natychmiastowego rozpoczęcia działania.

Jedynymi formalnościami, które musisz wypełnić jest opłacenie usługi oraz złożenie podpisu na umowie spółki, bardzo ważne by umowa została przygotowana w formie aktu notarialnego oraz w obecności notariusza.

Cena takiej usługi w znacznym stopniu zależy od charakterystyki wybranego przez nas podmiotu. Istotny jest czas jej istnienia na rynku. Spółki stażowe są znacznie droższe niż nowe podmioty gospodarcze, jednak dają możliwość szybkiego wybicia się na rynku i osiągnięcie upragnionego sukcesu.