Zakładanie spółki Białystok

Musisz zrealizować obowiązki dotyczące założenia spółki, jednakże nie wiesz za co masz się zabrać? W pierwszej kolejności zdecyduj się jaką działalność chciałbyś prowadzić, w późniejszym czasie konieczne będzie zawarcie odpowiedniej umowy. Dopiero po tej czynności możesz zabrać się za etapy rejestracyjne.

Zakładanie spółki Białystok zawsze będzie polegało na wypełnieniu poszczególnych czynności:
  1. Udaniu się do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Urzędu Miasta i Gminy w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności.
  2. Zrealizowaniu formalności dotyczących nadania numeru REGON (Rejestru Gospodarki Narodowej) w Głównym Urzędzie Skarbowym.
  3. Wypełnieniu czynności związanych z ustaleniem NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej) w Urzędzie Skarbowym.
Zakładanie spółki Białystok trwa zwykle od kilku do kilkunastu dni, a potrzebnej dokumentacji jest dużo. Korzystając z Naszej pomocy ograniczyć do minimum czas rejestracji spółki. Przyjmujemy zlecenia z całej Polski.