Zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemców

Na polskim rynku, poza rodzimymi przedsiębiorcami, funkcjonuje wielu pochodzących z zagranicy. Zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemców zyskało na popularności zwłaszcza w okresie wstąpienia kraju do Unii Europejskiej. Do korzyści wynikających z włączenia Polski do krajów członkowskich zaliczyć można swobodny przepływ towarów i kapitału, a także wzrost opłacalności eksportu wynikający ze zmniejszenia kosztów przekraczania granicy.
Należy mieć na uwadze, że jeżeli zagraniczny przedsiębiorca samodzielnie sprawuje kontrolę nad jedną działalnością, jest pozbawiony możliwości zawiązania w Polsce kolejnej jednoosobowej firmy. Jeśli jednak zależy mu na otwarciu drugiego podmiotu, zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemców może uskutecznić, wprowadzając do niej dodatkowego wspólnika. Praktyka pokazuje, że często powołuje się prezesa zakładanej spółki z o.o. jako mniejszościowego wspólnika.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o procedurach związanych z zakładaniem własnego podmiotu gospodarczego, i jakie formalności należy dopełnić, aby wszystko przebiegło szybko i bezproblemowo, zapraszamy do kontaktu.