Zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowca

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Na popularność tych jednostek wpływa przede wszystkim konieczność wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego, ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, a także fakt, iż założyć ją może każdy bez względu na kraj pochodzenia.

Trudności związane z samodzielnym ewidencjonowaniem tego podmiotu mogą jednak skutecznie odstraszyć od niego potencjalnych przedsiębiorców. Rejestracja wymaga bowiem odwiedzenia wielu urzędów w celu złożenia do nich wcześniej wypełnionych wniosków i formularzy, tym samym trwać może nawet kilka tygodni.

Zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowca może przeprowadzić firma z zewnątrz. Tym sposobem wszelkie formalności, które musi dopełnić zostaną ograniczone do niezbędnego minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki. W przypadku, gdy przyszły właściciel nie włada płynnie językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, gdyż umowa musi zostać sporządzona w języku urzędowym, a obcokrajowiec musi być w pełni świadomy zawartości dokumentu, który podpisuje.