Zakup spółki z o.o.przez cudzoziemców

Niektórzy obcokrajowcy mają możliwość założenia i zarządzania działalnością w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele naszego kraju. Atrakcyjne może wydawać się zaangażowanie w istniejący podmiot gospodarczy, bowiem polskie prawo uwzględnia objęcie funkcji udziałowca lub prezesa spółki przez osobę zagranicznego pochodzenia.
Coraz częściej na rynku można zaobserwować zakup spółki z o.o.przez cudzoziemców. Jeśli zastanawiałeś się, w jaki sposób nabyć firmę posiadającą w swoim majątku nieruchomość, poniżej postaramy się to wyjaśnić.
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przez nieruchomość rozumie się powierzchnię ziemską, która stanowi odrębny przedmiot (grunty), oraz budynki związane z gruntem w sposób trwały. Aby cudzoziemiec mógł ją nabyć, potrzebuje specjalnego pozwolenia.
Wniosek o zezwolenie na zakup spółki z o.o.przez cudzoziemców powinien zawierać informację określającą nieruchomości, które są uwzględnione w majątku spółki lub są przez nią użytkowane; musi być w nim przedstawiona forma prawna nabycia działalności, oznaczenia firmy, której udziały są nabywane; a także powinno się przedstawić własne oznaczenia oraz status prawny.