Założenie prostej spółki akcyjnej

Rejestracja nowej formy prawnej, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna będzie w większości opierać się na zasadach z poprzednich spółek. Dokonano jednak pewnych zmian z którymi warto się zaznajomić planując w przyszłości otwarcie tego typu działalności.

Założenie prostej spółki akcyjnej będzie przebiegało w następujący sposób:
1. Zawarcie umowy spółki- umowa ta powinna zawierać odpowiednie informacje na temat działalności oraz ponadto powinna być co do zasady zawarta w formie aktu notarialnego.
2. Określenie członków zarządu powstałej spółki.
3. Zgłoszenie spółki do rejestru przez zarząd spółki.

Jeżeli natomiast umowa spółki zostanie zawarta z wykorzystaniem wzorca elektronicznego to odpowiednie formularze również wypełniane są online, wliczając do tego umowę spółki.

W przypadku wpisu do rejestru formą elektroniczną, prosta spółka akcyjna zyskuje osobowość prawną i staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu prawnego.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o tym jak wygląda założenie prostej spółki akcyjnej- skontaktuj się z naszymi doradcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.