Założenie spółek akcyjnych

Spółka akcyjna stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Stanowi ona odrębny podmiot prawny, zarówno pod względem majątkowym, jak i organizacyjnym.

W postaci spółki akcyjnej zazwyczaj prowadzone są największe firmy. Stanowi ona bowiem bardzo skomplikowaną formę działalności, w związku z czym nie nadaje się dla początkującego przedsiębiorcy.

Założenie spółek akcyjnych jest niezwykle czasochłonne i problematyczne. Ponadto wiąże się z szeregiem wysokich opłat. Co więcej, spółka akcyjna wymaga prowadzenie ksiąg rachunkowych, które z kolei wymagają specjalistycznej opieki. Tym samym przedsiębiorca zobowiązany jest do skorzystania z usług księgowych, które również obarczają go sporymi wydatkami.

Spółka akcyjna wymaga wniesienia wkładu w wysokości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych. Wkład ten stanowi sumę, do której odpowiedzialność ponoszą akcjonariusze. Pozostałe zobowiązania spółki regulowane są wyłącznie z jej kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.