Założenie spółek cywilnych

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Ten podmiot jest regulowany prawem zobowiązań. Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, są nim wspólnicy spółki. Ta forma spółki nie ma własnego mienia. Wszystkie prawa oraz zobowiązania wchodzą w skład majątku wspólników stanowiącego ich współwłasność.

Przedsiębiorstwo w postaci spółki cywilnej podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zaletą spółki cywilnej jest niski koszt założenia, krótki czas rejestracji, możliwość połączenia kapitałów wspólników oraz wyboru odpowiedniej formy opodatkowania.
Założenie spółki cywilnej wymaga posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Skorzystanie z pomocy specjalistów z pewnością usprawni procedurę rejestracji spółki i pomoże w krótkim czasie rozpocząć prowadzenie firmy.

Solidna pomoc ekspertów, która pozwala bezpiecznie prowadzić biznes już od samego początku.