2018 rejestracja spółki zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki kapitałowej, której funkcjonowanie regulowane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka może zostać zarejestrowana zarówno przez jedną, jak i więcej osób w każdym dopuszczalnym przez prawo celu. Ta forma prawna stanowi spółkę handlową o kapitałowym charakterze. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wspólnicy zobowiązani są do pokrycia kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność wspólników tej formy spółki jest ograniczona.

Wspólnikiem spółki może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka z o.o. nie może zostać założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

W umowie spółki mogą zostać zawarte zapisy zobowiązujące wspólników do wykonywania określonych zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie podmiotu.
2018 rejestracja spółki zoo może zostać dokonana zarówno w formie tradycyjnej, jak i prawnej. To od przedsiębiorcy zależy w jaki sposób zarejestruje swój biznes. My oferujemy rzetelną pomoc w procesie zakładania spółek.