Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Jeżeli dokonałeś zmian w składzie rady nadzorczej, to musisz zgłosić ten fakt w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Masz na to maksymalnie 7 dni, od momentu kiedy członek Rady Nadzorczej przyjmie proponowane mu stanowisko. Nie zachowanie odpowiedniego terminu skutkuje karą grzywny nałożoną przez sąd.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i stron internetowych sądów rejestrowych dostępne są formularze dotyczące wnioskowania o aktualizację danych członków rady nadzorczej w KRS. Formularzem niezbędnym do wypełnienia (w momencie dokonywania zmian) jest druk KRS-Z3 i dołączone do niego załączniki (KRS-ZK).

Jeżeli chodzi o kwestię wymaganych załączników, to jest ona zależna od zakresu dokonywanej zmiany. Niżej przedstawiona zostanie lista dokumentów koniecznych w sytuacji odwołania dotychczasowego członka rady i powołania nowego:

  • dowód uiszczenia należnych opłat,
  • notarialnie poświadczony wzór podpisu członka Rady Nadzorczej,
  • dokument będący podstawą odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej,
  • dokument wskazując dane osobowe członka Rady Nadzorczej,
  • dokument, na mocy którego powołano nowego członka Rady Nadzorczej,

Obligatoryjnie wszystkie składane dokumenty (załączone do formularzy) muszą być oryginałami lub urzędowo poświadczonymi kopiami.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS wymaga poświęcania dużej ilości czasu i skupienia. Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu dokonanych zmian? Koniecznie do nas zadzwoń.

————–

Potrzebujesz pomocy w zaktualizowaniu danych członków rady nadzorczej w KRS? Oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności. Zostaw nam swój adres e-mail – odpowiemy na wszystkie pytania: