Aktualizacja danych członków komisji rewizyjnej w KRS

Każdą zmianę dokonywaną zarówno w strukturach działania spółki, jak i jej składzie, należy zaktualizować w KRS. Wiąże się to oczywiście z koniecznością wypełnienia odpowiedniej dokumentacji.
 
Aktualizacja danych członków komisji rewizyjnej w KRS, następuje w momencie zmiany członka, jego odwołania lub powołania nowego. Komisja Rewizyjna jest periodycznym organem kontrolnym spółki. Oznacza to, że nie ciągle kontroluje ona działania spółki.  Kontrola różni się od nadzoru tym, że wiąże się z prawem wglądu w działalność spółki włącznie z możliwością zażądania informacji i wyjaśnień, prawem wglądu do odpowiednich dokumentów spółki, ale bez prawa podejmowania wiążących decyzji.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej oferty: “aktualizacja danych członków komisji rewizyjnej w KRS”. Dzięki wyborowi tej usługi, zyskasz pewność, że dokumentacja wypełniona będzie w fachowy sposób, a wniosek o aktualizację danych członków komisji rewizyjnej w KRS będzie w możliwie jak najkrótszym czasie rozpatrzony. Zachęcamy do kontaktu i podjęcia współpracy.