Aktualizacja danych w KRS 2016  

Nowe pomysły oraz możliwości, zapał do działania i jeszcze większa chęć odniesienia sukcesu – tak u większości przedsiębiorców rysuje się początek nowego, 2016 roku. 
Nowy rok niesie ze sobą nowe szanse, ale też obowiązki. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać i na bieżąco wywiązywać się ze swoich zadań. Warto przypomnieć, że aktualizacja danych w KRS 2016 , jak co roku jest obowiązkiem każdej firmy.  
 
Podczas dokonywania zmian w firmie np. zmiana adresu firmy, nazwy, składu zarządu itp., każdy przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt do Krajowego Rejestru Sadowego, gdyż to właśnie on jest jawnym i publicznym źródłem informacji o organizacjach do niego wpisanych.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny. 
 
Jeśli przeprowadzałeś w swojej firmie jakieś zmiany i konieczna jest aktualizacja danych w KRS 2016 zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Udzielą oni wielu cennych rad, pomogą zgromadzić potrzebną dokumentację, a także wypełnią i złożą niezbędny formularz zmian.