Zakładanie spółek komandytowych 2016

Zakładanie spółek komandytowych 2016 może być znacznie szybsze jeśli skorzystamy z możliwości, która została wprowadzona w roku ubiegłym, czyli rejestracji spółek komandytowych w trybie S24. Założenie spółki on-line możliwe jest także dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki jawnej.

Elektroniczne zakładanie spółek komandytowych 2016 wiąże się z założeniem konta w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości dla każdego wspólnika spółki komandytowej. Na stronie MS udostępniony został wzorzec umowy spółki komandytowej, który zawiera podstawowe postanowienia w piętnastu paragrafach. Aby umowa spółki była ważna należy podpisać ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po dostarczeniu niezbędnych danych, system generuje wniosek, który automatycznie zostaje przesłany do sądu rejestrowego. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku.

Zmiany, które zostaną wprowadzone w 2016 roku dotyczyć będą m.in.: możliwości modyfikacji umowy spółki komandytowej założonej elektronicznie, zmiany adresu spółki czy możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego.