Całkowity koszt założenia spółki

Koszt założenia jest jednym z czynników, decydujących o wyborze formy działalności. Obecnie do jednych z najbardziej popularnych spółek, należy spółka z o.o. Duży wpływ na to zjawisko, miały właśnie stosunkowo niewielkie koszty jej założenia. Są one uzależnione od jej minimalnego kapitału zakładowego, wynoszącego zaledwie 5000 złotych.

Chcąc się dowiedzieć ile wynosi całkowity koszt założenia spółki zoo, jak również każdej innej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze jak duży kapitał początkowy musi posiadać spółka. W niektórych formach, kapitał ten jest określony odgórnie. W spółce akcyjnej to 100 000 złotych, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5000 złotych, spółce komandytowo-akcyjnej 50 000 złotych. Drugim ważnym czynnikiem jaki należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj umowy spółki. W wielu formach prowadzenia działalności gospodarczej, wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego. Wiąże się z tym koszt taksy notarialnej, zależnej od wielkości kapitału zakładowego. W większości przypadków wymienione powyżej sprawy, znacząco wpływają na całkowity koszt założenia spółki.

Oprócz kosztów zakładania firmy, ważne jest zwrócenie uwagi na zalety i wady poszczególnych form działalności gospodarczej

2 thoughts on “Całkowity koszt założenia spółki”

  1. Rejestracja spółki to ciężkie przedsięwzięcie ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto się go podjąć. Szczególnie teraz kiedy mamy dostęp do tylu usług związanych z rejestracją czy doradztwem. Bardzo dobry wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *