Celowa spółka

Celowa spółka inaczej spółka specjalnego przeznaczenia to działalność, która została powołana do realizacji konkretnych zadań postawionych przez wspólników, czyli sponsorów projektu. Celem może być realizacja projektu inwestycyjnego, lub przeprowadzenie operacji gospodarczej.

Od początku działalność wyposażona jest w kapitał i środki. Bardzo często takiego rodzaju podmioty wykorzystywane są przez deweloperów.

Taki rodzaj biznesu traktowany jest jako niezależny podmiot prawa handlowego – z reguły są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowe.

Celowa spółka jest zarządzana przez pracowników innego przedsiębiorstwa, które może, ale nie musi być z nią powiązane. Biznes stworzony do specjalnego przeznaczenia nie zatrudnia pracowników i nie posiada aktywów niefinansowych, a fizycznie ich obecność jest jedynie ograniczona do tablicy z nazwą firmy.

Podmioty tworzone są jako tzw. jednostka zależna czyli utworzona i działająca zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego ale kontrolowana jest przez jednostkę dominującą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.