Statut spółki

Statut spółki to inaczej akt, który zawiązuje spółkę i reguluje jej podstawowe kwestie funkcjonowania. Zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych statut spółki ustanawia się jedynie dla spółki akcyjnej. W przypadku podmiotów gospodarczych na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszym dokumentem jest umowa. Statut spółki powinien dokładnie określać między innymi przedmiot działalności, czas trwania, nazwiska oraz imiona założycieli, a także warunki i sposób umorzenia akcji. W statucie uregulować warto także problematyczne kwestie np. warunki tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, sposób powoływania zarządu, a także kadencje organów spółki.

Wspólnicy także mają prawo wprowadzać do statutu rozmaite postanowienia, jeżeli zgodne są z Kodeksem Spółek Handlowych.

Jeżeli planują Państwo otworzyć własne przedsiębiorstwo, to zapraszamy do kontaktu. Jednym z najważniejszych etapów do założenia własnej firmy jest rejestracja w KRS. W związku z tym sporządzenie statutu jest niezbędnym dokumentem. Nasi eksperci pomogą, a nawet wyręczą z formalności, dzięki czemu Państwo mogą się skupić na ważniejszych aspektach podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *