Czym jest spółka z o.o. komandytowa?

Czym jest spółka z o.o. komandytowa? Otóż popularną formą prowadzenia biznesu staje się właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, czyli w skrócie sp. z o.o. sp. k. W tej formie prawnej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem wspólnik tej firmy lub też inna osoba fizyczna. Według Kodeksu Spółek Handlowych prawo reprezentacji podmiotu przysługuje tylko komplementariuszom.

Do podstawowych zalet tego rodzaju biznesu zaliczamy fakt, że spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. CIT. Ponadto nie występuje pojęcie kapitału zakładowego – w tym przypadku używa się określenia suma komandytowa. Wysokość tej kwoty stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki.

Podmiot z reguły zakładany jest w celu realizacji przedsięwzięć, w których uczestniczą podmioty o odmiennym poziomie zaangażowania w bieżące sprawy spółki oraz o odmiennych możliwościach finansowych.

Jeśli więc w skrócie można powiedzieć czym jest spółka z o.o. komandytowa, to jest po prostu połączenie dwóch rodzajów form prawnych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej, dzięki temu przy odpowiedniej wysokości obrotów przedsiębiorca może korzystać z optymalizacji podatkowej.

Call Now Button