Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce w 2016 roku spółka z o.o. była najczęściej rejestrowaną formą prawną działalności. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, czym ona jest.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to przedsiębiorstwo, które może założyć każdy. Prowadzona jest ona przez wspólników, razem nią koordynujących, z czym wiąże się wiele powinności wobec urzędów i innych instytucji państwowych.
Właściciele zapewnione mają prawa i obowiązki, których muszą przestrzegać, aby spółka z ograniczona odpowiedzialnością mogła zaistnieć. Najważniejszymi przywilejami są te, dotyczące zysków i głosu w sprawach dotyczących kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwem. Obligatoryjnych czynności nie istnieje wiele. Dotyczą one głównie powinności materialnych i zapewnień potrzebnych dla instytucji nadzorujących ich działalność (m.in.Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład ubezpieczeń Społecznych).

Aby stać się właścicielem takiego podmiotu gospodarczego musimy go założyć lub skorzystać z oferty, w której znajduje się czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na sprzedaż.