Umowa sp z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, działającą na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych. Najważniejszym dokumentem jest umowa sp z o.o. zawierana przez wspólników spółki. Jeśli spółka zakładana jest przez jedną osobę umowę zastępuje akt założycielski.

Rejestrując spółkę w sposób tradycyjny umowa sp z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza. W przypadku, gdy spółka zakładana jest przez Internet umowa generowana jest na platformie automatycznie.

W umowie zawiera się informacje dotyczące funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki wspólników. Umowa spółki musi zawierać:
– nazwę i siedzibę spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę i wartość nominalną udziałów,
– informację czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w spółce,
– okres trwania działalności spółki jeśli została założona na określony czas.

Planujesz rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Kup gotową spółkę lub zarejestruj ją z naszą pomocą. Skorzystaj z naszej oferty.