Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki

Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki niejednemu młodemu przedsiębiorcy sprawiły spore zamieszanie w procesie zakładania działalności gospodarczej. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich problemów jest stworzenie sobie listy ze wszystkimi dokumentami jakie powinniśmy dostarczyć lub skorzystanie z usług profesjonalnego biura, które prowadzi działalność w tym zakresie.

Pierwszym z nich jest oczywiście akt notarialny potwierdzający zawarcie umowy spółki. Kolejny to uchwała wspólników o powołaniu zarządu, nie jest on jednak obowiązkowy, ponieważ ten aspekt jest często ujęty w ogólnej umowie spółki.

Oświadczenia członków zarządu potwierdzające pokrycie kapitału zakładowego – każdy z członków musi wnieść swój udział w kapitał zakładowy, który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może minimalnie wynosić 5 000 złotych.

Ostatnie dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki to lista wspólników z ich danymi osobowymi oraz teleadresowymi oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.