Założenie spółki w Polsce przez cudzoziemca

Niemal każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ewentualne wyłączenia mogą być wynikiem umów międzynarodowych.

W przypadku pozostałych podmiotów istnieją już spore ograniczenia w danym zakresie.

Posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z nabyciem uprawnień do stałego pobytu na terytorium Polski.

Założenie spółki w Polsce przez cudzoziemca może jednak okazać się bardzo trudne. Rejestracja spółki z o.o. sprawia bowiem trudności nawet rodowitym obywatelom. Jest to proces długi i skomplikowany. W przypadku obcokrajowca dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż wszelkie dokumenty sporządzane są w języku polskim, który na terenie naszego państwa jest językiem urzędowym.

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest zakup gotowej spółki. Dzięki temu cudzoziemiec może swoją działalność rozpocząć już w zaledwie jedną dobę, a jego obowiązki ograniczają się do podpisania umowy spółki w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego.