Etapy rejestracji spółki z oo

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej powszechnych spółek handlowych w Polsce. Jej zaletą jest niski kapitał początkowy. Wynosi on 5000 zł. Spółka posiada osobowość prawną. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. Zakładanie spółki trwa średnio kilka tygodni.

Nadszedł czas, aby przedstawić Państwu etapy rejestracji spółki z oo, więc od razu przejdźmy do sedna.

Pierwszym etapem rejestracji spółki jest zawarcie umowy wspólników, która jest potrzebna do ustalenia obowiązków wspólników według wniesionych wkładów. Kolejny etap rejestracji spółki z o.o. to wpis do rejestru sądowego. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich członków spółki. Następnie należy zarejestrować spółkę w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz Gospodarczym. Po rejestracji w sądzie i urzędach należy założyć rachunek bankowy spółki oraz podpisać umowę z podmiotem, który będzie zajmował się księgowością. Następnie należy wyrobić pieczątkę firmową.