Zarząd spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Jest najczęściej wybieraną spółką na polskim rynku. Może zostać założona przez podmioty fizyczne lub prawne. Spółka może być jednoosobowa. Kapitał zakładowy jest utworzony z udziałów wniesionych przez przedsiębiorców.

Do zaistnienia spółki potrzebne jest:

-sporządzenie umowy (powinna zawierać : imiona i nazwiska wspólników, ilość wniesionych udziałów, nazwę i siedzibę firmy itp.),
-wniesienie udziałów przez wspólników,
-zarejestrowanie spółki w KRS.

Przez rejestracje w KRS spółka osiąga osobowość prawną. To wystarczy by spółka mogła zacząć funkcjonować. Spółka posiada trzy organy, nie koniecznie obowiązkowe. Zarząd spółki z o.o. jest organem reprezentującym działalność na zewnątrz, składa się z jednego lub więcej członków. Zgromadzenie Wspólników to najwyższy organ w spółce. To właśnie on podejmuje decyzje związane z prowadzeniem korporacji. W spółce może występować również, ale nie koniecznie Rada Nadzorcza, która nadzoruje działalność spółki i kontroluje jej funkcjonowanie.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną spółką wśród przedsiębiorców. Jest łatwa w założeniu, a wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wartości wniesionych udziałów. Majątek osobisty przedsiębiorców jest bezpieczny, co zachęca ich do wyboru spółki z o.o. Podmiot wybierając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w krótkim czasie może rozpocząć aktywne prowadzenie działalności.