Etapy zakładania spółki z o.o.

Założenie każdego rodzaju działalności gospodarczej składa się z pewnych etapów, różniących się w zależności od wybranej formy. Aby opisać ten proces warto posłużyć się przykładem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Na etapy zakładania spółki z o.o. składają się z: 
  • Sporządzenie umowy utworzenia spółki w formie aktu notarialnego. Dokument ten reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem spółki.  
  • Zebranie kapitału początkowego, który według przepisów regulujących działalność tej spółki musi wynosić 5000 złotych. 
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonuje się jej poprzez złożenie wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców w raz z wymaganymi załącznikami oraz uiszczenie opłat sądowych za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
  • Uzyskanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. 
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS. 
 
Znając etapy zakładania spółki z o.o. można wyłonić najważniejsze etapy zakładania spółek w Polsce. Są to: spisanie umowy, zebranie kapitału początkowego, rejestracja działalności gospodarczej, uzyskanie numerów identyfikacyjnych oraz zgłoszenie do ZUS.