Umowa spółki z o.o.

Wiele ludzi jest zainteresowanych założeniem własnej działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak mało osób wie jak przebiega proces rejestracji własnej firmy. 
Przed dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne będzie sporządzenie umowy spółki. Umowa spółki z o.o powinna zawierać:  
  • firmę i siedzibę spółki, 
  • przedmiot działalności gospodarczej, 
  • wysokość kapitału zakładowego, 
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników, 
  • czas trwania spółki- jeśli jest określony. 
Umowa spółki z o.o często zawiera postanowienia fakultatywne , które mogą dotyczyć np. podział zysku, zasady powoływania Zarządu spółki. Do dalszych zadań podczas rejestracji należy w odpowiednich urzędach nabyć numer: REGON, NIP i VAT. Na samym końcu zgłoś płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i czekaj, aż Twoja spółka z.o.o zostanie zarejestrowana w KRS. 
 
Jeżeli samodzielna rejestracja sprawi Ci kłopot, przyjdź do nas, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.