Etapy zakladania spółki zoo

Jakie wyróżniamy etapy zakladania spółki zoo? Jakich formalności należy dopełnić w każdym z nich?

Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się wydawać skomplikowany i nieprzyjemny, czy w rzeczywistości tak jest? Nie, możesz to zadanie powierzyć profesjonalistom z naszego biura, oni zrobią wszystko za Ciebie.

Jakie są więc etapy zakladania spółki zoo? Pierwszym z nich jest umowa podmiotu z o.o., w której będą zawarte wszystkie najważniejsze informacje na temat jej funkcjonowania, profilu działalności, itp.. Kolejnym krokiem jest pokrycie kapitału zakładowego, który w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością musi minimalnie wynosić 5000 złotych. Trzecim z etapów jest powołanie zarządu, który będzie odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich decyzji w imieniu zakładanej działalności gospodarczej. Jednym z ostatnich już kroków jest złożenie wniosku o wpis do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Ostatnim krokiem, który jest ściśle związany z obszarem działalności firmy, jest uzyskanie odpowiednich licencji i koncesji – nie jest to jednak obowiązkowe w każdym przypadku.

Podsumowując, wyróżniamy cztery główne etapy zakladania spółki zoo.