Jak działa spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z chętnie wybieranych form prawnych. Przedsiębiorcy zakładają firmy w tej formie, ponieważ prowadzenie spółki z o.o. jest bardzo korzystne. Spółka z o.o. posiada wiele zalet, dlatego jest tak popularna.

Zastanawiasz się jak działa spółka z o.o.? Funkcjonowanie działalności w tej formie normowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są: zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz nieobowiązkowo komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać założona tradycyjnie lub przez Internet na specjalnej platformie teleinformatycznej. Może ją założyć jedna osoba lub kilka osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy za zobowiązania spółki posiadają ograniczona odpowiedzialność. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych i musi zostać pokryty wkładami wnoszonymi przez wspólników. Wkłady mogą mieć postać pieniężną lub aportu.