Jak ominąć składki ZUS w spółce zoo?

Jak ominąć składki ZUS w spółce zoo? Co zrobić, aby uniknąć obowiązku opłaty składki zdrowotnej od wynagrodzenia wspólników?

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy zobowiązujące właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do opłacania dodatkowego podatku dochodowego w wysokości 9%. Członkowie zarządu od stycznia będą obciążeni 9-proc składką zdrowotną, która będzie naliczana od wynagrodzenia brutto. Dodatkowo członkowie zarządu będą zobligowani do dokonania zgłoszenia do ZUS-u.

Jak ominąć składki ZUS w spółce zoo? Sposobem na ominięcie składek ZUS w spółce z o.o. jest art. 176 kodeksu spółek handlowych: się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o.

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

§ 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

§ 3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182 zgoda spółki z o.o. na zbycie udziału lub jego części, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółki przyznając wspólnikom wynagrodzenia za świadczenia na rzecz spółki nie mają obowiązku opłacania składek zdrowotnych.

Oferujemy pomoc w zakresie dodania zapisów do umowy o świadczeniach przez wspólników powtarzającej się pracy. Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button