Kodeks spółek handlowych

Kodeks Spółek Handlowych to ustawa, która normuje tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek handlowych, czyli podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności.
Kodeks poza regulacjami dotyczącymi działania spółek zawiera również przepisy dotyczące łączenia, podziału oraz przekształcenia ich w inną spółkę handlową. Jeden z tytułów KSH poświęcony jest w całości odpowiedzialności karnej dla osób tworzących spółki handlowe, wspólników i ich organów.

Spółkami, które reguluje KSH są spółki osobowe, w których aby zostać wspólnikiem poza wniesieniem kapitału musimy wnieść również swoją pracę oraz spółki kapitałowe, gdzie w porównaniu do spółek osobowych wystarczy wniesienie kapitału, aby móc zostać wspólnikiem.

Do spółek osobowych zaliczamy:
– spółkę jawną,
– komandytową,
– komandytowo-akcyjną,
– partnerską.

Natomiast do spółek kapitałowych:
– spółkę akcyjną,
– spółkę z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych nie reguluje natomiast innych spółek – spółek cywilnych, których działanie reguluje Kodeks Cywilny.