Łączenie spółki z o.o. i komandytowej

Ograniczanie zobowiązań podatkowych jest celem wielu przedsiębiorców. Istnieją różne sposoby na jego osiągnięcie. Można miedzy innymi korzystać z ulg i odliczeń od podatków. Przedsiębiorców posiadających spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zainteresować pewne rozwiązanie pozwalające ograniczyć podwójne opodatkowanie zysków spółki.

Łączenie spółki z o.o. i komandytowej pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. Polega to na tym że, tworzy się spółkę komandytową, w której rolę komplementariusza przejmuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami spółki stają się właściciele lub właściciel spółki z o.o., jako osoby fizyczne.

Największą część zysków przekazuje się komandytariuszom, którzy opodatkowują swój dochód tylko podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mniejsza część zysków spółki komandytowej trafia do spółki z o.o., gdzie jako jej zysk zostaje podwójnie opodatkowana podatkiem CIT, a potem PIT.

Łączenie spółki z o.o. i komandytowej pozwala na zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.

Call Now Button