Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnią bardzo istotną rolę, zajmują się oni przede wszystkim podejmowaniem najważniejszych dla firmy decyzji w formie uchwał na zwoływanych przez nich zgromadzeniach: zwyczajnym, odbywającym się do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i nadzwyczajnym.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwoływane jest przez organy firmy bądź uprawnione osoby w sytuacji, gdy uznają to za konieczne. Jest ono więc organizowane w sytuacjach nagłych. O jego terminie decydują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz treść umowy spółki. Do decyzji na nim podejmowanych dochodzi się w większości przypadków na drodze jawnego głosowania.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. oraz wydawane przez nie rozporządzenia są nadrzędne w stosunku do czynności pozostałych organów. Decyzje te mogą być zaskarżane do sądu i uchylone jedynie w sytuacje gdy stwierdzone zostanie naruszenie na przykład przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *