Nazwy spółek

Jedną z najważniejszych informacji o działalności jest firma, czyli tzw. nazwa pod jaką podmiot figuruje w rejestrze. Firmą osoby fizycznej będzie imię i nazwisko. W związku z tym, podczas podawania informacji o firmie w CEIDG przedsiębiorca podaje swoje dane osobowe.

Podmiot gospodarczy, który posiada nazwę może pozywać oraz posiadać określone prawa i obowiązki. Do zasad tworzenia przedsiębiorstwa zaliczyć należy zasadę jedności, prawdziwości, ciągłości oraz wyłączności.

W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma przepisów, które dotyczyłyby wszystkich podmiotów, ponieważ dla każdego rodzaju firmy przewidziane zostały inne wymagania. W przypadku np. spółki komandytowej w nazwie zawarte powinno zostać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy, a jednostka gospodarcza z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać obrana dowolnie, jednak z dodatkiem “sp. z o.o.”.

Przed rozpoczęciem działalności warto jest sprawdzić, czy czasem nazwa firmy którą wybrałeś nie jest już używana przez inną firmę polską lub zagraniczną. Zapraszamy Państwa do kontaktu, a pomożemy w założeniu przedsiębiorstwa, wybraniu odpowiedniej formy prawnej, rodzaju księgowości, a także dopasowaniu idealnej nazwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *