Numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer NIP to numer, który służy do identyfikowania podatników prowadzących działalność gospodarczą. Numer NIP nadawany jest poprzez złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Działalność gospodarcza może być rozpoczęta bez numeru NIP, należy jednak pamiętać że numer ten trzeba uzyskać przed dniem w którym zaistnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych lub obowiązek wystawienia faktur VAT. Wtedy bowiem posiadanie numeru NIP jest już konieczne. Numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podstawą do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Podmioty, które rozpoczynając działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej , składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Jednak osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, ale nie podlegają wpisowi do CEIDG, zgłoszenie o nadanie numeru NIP składają za pomocą formularza NIP-7 wraz z wymaganymi załącznikami. Uczynić to można zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Numer NIP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest konieczny!

Call Now Button