Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki z o.o. oraz innych typów przedsiębiorstw związane jest z otrzymaniem ważnych numerów identyfikacyjnych. Jednym z nich jest REGON czyli numer identyfikacji podmiotu gospodarczego w Rejestrze Gospodarki Narodowej.

Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tak samo jak innych przedsiębiorstw składać się może z 9 lub 14 cyfr. Kod dziewięciocyfrowy jest nadawany jednostkom, które mają swoją siedzibę w jednym województwie. Składa się z: 2 pierwszych cyfr, będących znacznikiem województwa, 6 cyfr, stanowiących numer seryjny oraz cyfry kontrolnej ustalanej według odpowiedniego algorytmu.

Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może składać się również z 14 cyfr. Przypadek taki dotyczy przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w różnych województwach. Zwany jest identyfikatorem jednostki lokalnej. Pierwsze 9 cyfr pokrywa się z numerem REGON jednostki macierzystej.

Warto pamiętać, że numer REGON to nie jedyny numer jaki musi uzyskać spółka z o.o., by móc prowadzić działalność. Pozostałe stanowią: NIP oraz numer KRS.