Organy spółki z o.o.

Można powiedzieć, że struktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo mało skomplikowana i należy do jednej z najprostszych. Organy spółki z o.o. stanowi:

– Zarząd- za jego powołanie i ewentualne odwołanie odpowiedzialne jest zgromadzenie wspólników. W zakresie obowiązków zarządu leży reprezentowanie spółki i prowadzenie jej bieżących spraw.
– Zgromadzenie wspólników- najważniejszy organ spółki, sprawujący najwyższą władzę. Jego skład stanowią wszyscy udziałowcy.
– Organ kontrolny (Rada nadzorcza lub Komisja rewizyjna)- to dodatkowy organ w przypadku, gdy kapitał spółki jest niższy niż 500 000 zł oraz liczba wspólników nie przekracza 25 osób. Obowiązki polegają na sprawowaniu nadzoru nad działalnością firmy.

Wiadomo, że do prawidłowego działania i rozwoju firmy, niezbędne jest konsekwentne wykonywanie obowiązków przez organy spółki z o.o.. Masz jakieś pytania, chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Nic prostszego, po prosto skontaktuj się z naszymi specjalistami.