Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski

Firmy zagraniczne rozwijając swoją działalność, bardzo często decydują się na otwarcie oddziałów swojej firmy w innym kraju. Polska jest krajem otwartym na tworzenie tego typu oddziałów, ale nie pozostawia właścicielom zagranicznym, w tej kwestii wolnej ręki. Oddział firmy zagranicznej na terenie Polski, który ma zostać utworzony jest objęty specjalnym nadzorem ze strony naszego państwa. Otwarcie oddziału regulują ustawy i rozporządzenia.

Oddział musi mieć odpowiednią nazwę- oryginalna nazwa firmy zagranicznej+przetłumaczona na Polski nazwa+dopisek “oddział w Polsce”. Oddział musi mieć przedstawicielstwo-osobę, które będzie uprawniona do reprezentacji firmy w imieniu właściciela zagranicznego.

Konieczny także jest wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców.

Osoba tworząca oddział jest zobowiązana do uiszczenia odpowiednich opłat:
– 500 zł za wpis do KRS,
– 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że utworzenie podmiotu, jakim jest oddział firmy zagranicznej na terenie Polski znacznie się przeciągnie, gdy w złożonym wniosku i formularzu będą jakieś błędy i niejasności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.