Zasady rejestracji spółki z o.o.

Rejestracja każdego rodzaju przedsiębiorstwa jest określona pewnymi zasadami. Wynika to z ich charakterystycznych cech oraz przepisów, które je regulują. Ponieważ jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, warto poznać zasady rejestracji spółki z o.o.

Za nim jeszcze przystąpi się do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego. Właściwie sporządzona umowa oraz zebrany kapitał początkowy (minimum 5 000 złotych) umożliwiają przeprowadzenie procesu rejestracyjnego.

Na zasady rejestracji spółki z o.o. w Rejestrze Przedsiębiorców składają się:

  • złożenie wniosku o wpis do KRS wraz z niezbędnymi załącznikami
  • uiszczenie opłat sądowych.

  • Dopiero po spełnieniu tych warunków spółka może zostać zarejestrowana i otrzymać osobowość prawną. Po skończonej rejestracji w KRS przedsiębiorca musi uzyskać jeszcze NIP, REGON oraz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.