Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wszystkie podejmowane decyzje mają wpływ na dalsze funkcjonowanie jednostki. Podczas zakładania firmy bierzemy pod uwagę jak duże ryzyko bierze na siebie każdy ze wspólników. W większości spółek odpowiedzialność właścicieli, co do majątku firmy może przenosić się również na majątek osobisty. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. jak sama nazwa mówi – jest ograniczona. Odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wartości wniesionych udziałów (mogą stracić tylko to co wnieśli), ich majątek osobisty jest bezpieczny. Jeżeli spółka zaciągnie kredyt to ona jest dłużnikiem, a nie właściciel. Wierzyciel nie może żądać od właścicieli spółki spłacenia zobowiązań wobec niego.

Spółka z o.o. jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli inwestycja dla której spółka została utworzona osiągnie zysk zostanie on podzielony między wspólników, a jeżeli stratę wspólnicy nie odpowiedzą za to swoim osobistym majątkiem.