Księgowość spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie jest w prawdzie spółką należącą do spółek kapitałowych, lecz mimo to musi prowadzić księgowość w formie pełnej. Jest to spore utrudnienie dla prowadzących w tej formie interesy. Ale jak zawsze można znaleźć rozwiązanie, którym jest zlecenie prowadzenia rachunkowości biuro rachunkowym.

Księgowość spółki komandytowej prowadzona jest w formie księgi rachunkowej. Dla właściciela oznacza to wiele obowiązków. Każde zdarzenie gospodarcze zaistniałe w firmie należy zaksięgować na kontach księgowych, a wcześniej ująć w dzienniku księgowym. Prowadzenie pełnej księgowości w spółce komandytowej wymaga także prowadzenia dodatkowej ewidencji analitycznej oraz ewidencjonowania składników majątku i źródeł jego pochodzenia.

Prowadzenie księgowości w spółce komandytowej wymaga również sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. Dokument ten obejmuje kilka innych zestawień, które łącznie prezentują uzyskany wynik finansowy i stan finansowo-majątkowy przedsiębiorstwa. Sporządzone roczne sprawozdanie spółki komandytowej należy złożyć w urzędzie skarbowym i KRS.

Księgowość w spółce komandytowej stanowi duże utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli właściciele chcą zmniejszyć swoje obowiązki i koszt prowadzenia księgowości polecamy skorzystanie z naszych usług księgowych.