Proste spółki akcyjne rejestracja online

Proste spółki akcyjne rejestracja online jest dużo szybszym i prostszym sposobem na założenie jednostki. Wystarczy wypełnić formularze dostępne w systemie teleinformatycznym (na portalu S24). Cały proces trwa maksymalnie 24 godziny, ale wówczas akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.

Jeśli przedsiębiorca chce pokryć wkłady wkładem niepieniężnym, musi skorzystać z formy aktu notarialnego. Akcjonariusze, którzy wnoszą wkłady niepieniężne w postaci świadczenia pracy lub usług, to w umowie muszą określić rodzaj i czas ich świadczenia.

W przypadku prostej spółki akcyjnej w umowie, poza wymaganymi elementami, mogą znaleźć się również inne zapisy. W odróżnieniu od spółki z o.o. i akcyjnej, do PSA nie trzeba wnosić przed rejestracją wkładów ponad minimalną wysokość kapitału akcyjnego, czyli 1 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.